Army Ki Vardi BY Khasa Aala Chahar Lyrics And Mp3

Army Ki Vardi Song Is Sung By Khasa Aala Chahar, The Official Music Video Of Army Ki Vaardi Song Lyrics By Khasa Aala Chahar Is Given By Team 60fps Music In Army Ki Vardi Song Is Given By Ghannu Music.

Army Ki Vardi (Lyrics) – Khasa Aala Chahar

Oho Hariyane Ki Paidaish
Na Bddi Farmaish
Karu Army Join
Bhole Aa Ei Sh Choice

Tera Bhagat Yo Sher
Bhole Kr De Ne Mhar
Ree Wa Army Ki Vardi Devade Ne
Kru Brri Ne Halal Zmma Reh Wa Ne Mlal
47 Tu Hath M Tu Davade Ne

47 Tu Hat M Tu Dvade Ne
Ree Va Army Ki Vardi Davade Ne

Oho Itihash Sare Ne
Fer Te Chhaf Dene Se
Maach Fer Te Gdrr
Sale Naap Dene Se
Haryane Ki Matti Te
Utthe Ha Sher
Marde Ye Jor Se Dhad
To Kamp Dene Se

Dil Khv Pak Boder Pe
Bhole Tere Order Te
Fer Te Tirenge Ne Hla De Re
Ath Kya Hi Ka N Khoof
Sidha Khva Fuck Off
Aankh Tisre Khol Ke Ne Dekha De Ne

Ho Ret Chhalti Jav Ree
Gaddi 4 X 4 Lag Jav Pura Jaam
Sun Hutra Ka Soor
Bandh Kala Pta
Khde Maa Bharti Ke Lal
Ree Inki Takrr M Jamya Na Koi Or

Sher Dekh Sov Tenka Me
High Chal Renka Me
Khasha Aale Ne Tu Foj Lagvade Ne
Je Yo Foji Khadya Foj Me
To Desh Rhave Moj Me
Ya Yekta Kapoor Ne Bta De Ne

47 Tu Hat M Tu Davade Ne
Ree Va Army Ki Vardi Davade Ne